zaterdag 3 januari 2009

De Focus

Om een goede focus te krijgen is het allereerst nodig om je doel helder te omschrijven. Het doel bepaalt de richting van je acties. Een hulpmiddel bij het helder omschrijven van je doel is het bekende SMART ezelsbruggetje:

Specifiek = 
De halve marathon lopen binnen 2 uur. 
Een webwinkel opzetten binnen 3 maanden.

Meetbaar = 
De halve marathon binnen 2 uur met een trainingsarbeid van minimaal 3 maanden 3 keer per week gemiddeld 10 km per training.
Een winstgevende webwinkel opzetten binnen 3 maanden met dagelijks gemiddeld 2 uur tijd investering.

Acceptabel = 
Wat zegt mijn omgeving als ik 3x per week ga hardlopen; wordt dit geaccepteerd, wanneer wel wanneer niet (gebruik ik het hardlopen niet als vlucht / ontlopen van?), 
Als ik 2 uur per dag aan de webwinkel werk, wordt dat door mijn omgeving geaccepteerd?

Realistisch = 
Welke tijden heb ik gelopen op de 5 en 10 km, is de te verwachten tijd op de halve marathon daarmee in overeenstemming? 
Is het realistisch om met 2 uur per dag een winstgevende webwinkel te starten? Het antwoord daarop hangt af van de effectiviteit van de inspanningen die ik verricht in de werkuren. Effectief is: 1/ De juiste informatie verzamelen en hulp inroepen 2/ De juiste actie ondernemen 3/ De goede planning in het oog houden.

Tijdgebonden = 
De plannen voor de marathon training zijn in een tijdkader geplaatst, evenals voor de webwinkel.
Het enige dat we nog hoeven doen is het moment van starten aan te geven. 

Wel, dat moment is NU: 3 janurari 2009.  De doelen zijn:
Rond 3 april een halve marathon te lopen binnen 1u 45m én een winstgevende webwinkel gestart te hebben.

In deze blog doe ik dagelijks verslag. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten